Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către ANVELO EXPERT SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Scopul colectării si prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal este furnizarea de bunuri si servicii. Prelucrăm datele dvs. de asemenea si pentru a va informa despre despre activitatea, produsele si promotiile noastre.

Astfel datele dvs. sunt prelucrate in vederea incheierii si executarii contractului pe care l-ati incheiat cu noi, precum și pentru respectarea obligatiilor noastre legale, cum sunt comunicarile sau raportarile catre autoritatile abilitate.

Cu consimțământul dvs., prelucrăm datele cu caracter personal și pentru scopuri de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama.

Datele personale colectate pot fi transmise următorilor destinatari:

  • autoritatile statului ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
  • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare etc.);
  • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

In calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi legate de prorecția datelor cu caracter personal:

1. Dreptul la informare

Puteți să ne solicitați o confirmare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În cazul existenței unei prelucrări, puteți solicita următoarele date de la noi: scopul și categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, inclusiv destinatarii resp. catgeoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele dvs. , precum și durata planificată a stocării datelor.

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor dvs., în măsura în care acestea nu sunt corecte sau complete. Dacă acesta este cazul, vom iniția neîntârziat rectificarea datelor.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs.. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. Dacă prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, acestea pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs., cu excepția stocării, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice.

4. Dreptul la ștergere

Avem obligația să ștergem datele dvs. cu caracter personal daca acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau daca vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. Ștergerea datelor nu se va realiza dacă datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale sau din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs., cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Dacă datele dvs. sunt prelucrate pentru ca realiza publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelcrării datelor dvs. în scopri de publicitate..

6. Dreptul la retragerea delarației de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage oricând declarația de consimțământ privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor până la data retragerii.

7. Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere

Fără a se aduce astfel atingere altei căi de atac, aveți dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre:

SC ANVELO EXPERT SRL

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Declinarea responsabilitatii

Continutul site-ului www.anveloexpert.ro a fost alcatuit cu cea mai mare atentie pentru introducerea corecta a datelor si respectarea acuratetii informatiilor. Totusi erorile nu sunt imposibile. De aceea, Societatea nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare, in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, Societatea isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta. In cazul in care livrarea a fost facuta iar eroarea a fost depistata ulterior, produsele pot fi returnate daca nu au fost montate pe masina, ANVELO EXPERT SRL urmand sa suporte doar costurile de transport.

Publicitate si legaturi cu alte site-uri

Sunteti de acord cu urmatoarele : operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nicio forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din: achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/legatura/tranzactie/ colaborare/ etc. care pot aparea intre dumneavoastra ca Utilizator si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii SC ANVELO EXPERT SRL  nu pot fi facuti nici material si nici sub alta forma, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus mentionate.

5. Limitarea raspunderii

SC ANVELO EXPERT SRL nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site sau pentru continutul oferit de Utilizatorii Site-ului. SC ANVELO EXPERT SRL. face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea SC ANVELO EXPERT SRL. nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de Utilizatori. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe SC ANVELO EXPERT SRL  pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului www.anveloexpert.ro.

Pentru caz de forta majora, SC ANVELO EXPERT SRL. si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al SC ANVELO EXPERT SRL., lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe SC ANVELO EXPERT SRL. si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara niciun fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciului Anvelope sau orice alt aspect relationat Serviciului Anvelope.

Produsele sau serviciile existente pot fi marci inregistrate ale unor alte companii. Nu vom fi responsabili in fata nici unei persoane sau companii care foloseste sau se bazeaza pe informatii sau opinii neconforme continute de acest site. De asemenea, nu vom fi raspunzatori pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni in continut care pot conduce la orice fel pierderi. Informatiile provenite de la parteneri poarta raspunderea acestora.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

SC ANVELO EXPERT SRL are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare in prealabil si fara a fi obligat sa indeplineasca o alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta imediat accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului Anvelope.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale SC ANVELO EXPERT SRL, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a judetului Bistrita.